Akvaryumdaki PH Dalgalanmaları

Akvaryumdaki PH Dalgalanmaları
Alkalinite Nedir ?
Alkalinite suyun, suyu daha asidik hale getirecek pH değişikliklerine direnme kapasitesidir.
Ayrıca içme suyu söz konusu olduğunda sağlığınızın ve boru tesisatınızın koruyucusudur.
Bu kapasite yaygın olarak “tamponlama kapasitesi” olarak bilinir. Örneğin, aynı zayıf asit çözeltisini iki şişe suya eklersiniz – her ikisi de pH değeri 7 olan, ancak biri tamponlama gücü olmayan (örn. Sıfır alkalinite) ve diğeri tamponlama gücü olan (örn. 50 mg / l alkalilik) ), – tamponlanmış suyun pH’ı çok az değişecek veya hiç değişmeyecek şekilde sıfır alkalinite suyun pH’ı hemen düşecektir. Çözeltinin tamponlama kapasitesi aşırı yüklendiğinde tamponlanmış çözeltinin pH’ı değişecektir.
Alkalinite, suyun asidi nötralize etme yeteneğini ifade eder. Bu gerçekten tamponlama kapasitesinin bir ifadesidir. Bir tampon, mevcut H + iyonlarının konsantrasyonunu (pH’ı değiştirmeden) önemli ölçüde değiştirmeden bir asidin eklenebileceği bir çözeltidir. Esasen fazla H + iyonlarını emer ve su kütlesini pH’taki dalgalanmalardan korur. Pennsylvania’daki çoğu doğal su kütlesinde, tamponlama sistemi karbonat-bikarbonattır (H2CO3, HCO3 ve CO3).
Doğal suyun alkaliliği, içinden geçtiği toprak ve ana kaya tarafından belirlenir. Doğal alkalilik için ana kaynaklar karbonat, bikarbonat ve hidroksit bileşikleri içeren kayalardır. Boratlar, silikatlar ve fosfatlar da alkaliliğe katkıda bulunabilir. Kireçtaşı karbonat bakımından zengindir, bu nedenle kireçtaşı bölgelerinden veya karbonat içeren anakayadan akan sular genellikle yüksek alkaliniteye sahiptir – dolayısıyla iyi tamponlama kapasitesine sahiptir. Tersine, granitler ve bazı konglomeralar ve kumtaşları bakımından zengin alanlar düşük alkaliniteye ve dolayısıyla zayıf tamponlama kapasitesine sahip olabilir.
Kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonat gibi diğer bileşiklerin varlığı, tamponlama sistemine karbonat iyonlarına katkıda bulunur. Alkalinite genellikle sertlikle ilişkilidir, çünkü alkalinitenin ana kaynağı genellikle CaCO3 olan karbonat kayalarından (kireçtaşı) kaynaklanmaktadır. CaCO3 aslında alkalinitenin çoğunu oluşturuyorsa, CaCO3’teki sertlik alkaliniteye eşittir. Sert su metal karbonatlar (çoğunlukla CaCO3) içerdiğinden alkalinite yüksektir. Tersine, karbonat sertliğe katkıda bulunmayan sodyum veya potasyum ile ilişkili olmadığı sürece, yumuşak su genellikle düşük alkaliniteye ve az tamponlama kapasitesine sahiptir. Bu nedenle, genellikle yumuşak su, asit yağmurlarından veya asit kontaminasyonundan kaynaklanan pH dalgalanmalarına çok daha duyarlıdır.
Birçok havuz uzmanı TA için nasıl test edileceğini bilir, ancak aslında ne olduğunu, ne yaptığını ve neden önemli olduğunu bile bilmeyebilir.
Kısaca Alkaliniteyi özetlemek gerekir ise” suyun asidi nötralize etme kabiliyetidir. “Alkalinite” kelimesini “Alkali” kelimesi ile karıştırılmaması gerekmektedir .
Kimya dilinde “Alkali”, “Asit” kelimesinin tersi olup, suyun veya başka bir sıvının pH değerinin 7.0’den yukarıda olduğunu ifade eder.

Derleyen Kadir Sakal